Senter For Egenutvikling - coaching for deg

Senter for Egenutvikling arbeider med menneskelige og mellommenneskelige forhold i krevende forandringsprosesser.

Vi setter lys på sammenhengen mellom hvordan du har det (trivsel) og hvordan du gjør det (effektivitet). Vi utvikler mestring, vitalitet og livskraft i ledere og organisasjoner.

Senter for Egenutvikling drives av Øyvind Sørbrøden med samarbeidspartnere i et stort nettverk. Organisasjonsformen er nettverk, arbeidsformen er vel definerte prosjekter. Punktlig levering for våre oppdragsgivere og gode resultater i etterkant er kjennetegn ved våre leveranser.

Senter for Egenutvikling har hatt oppdrag i mange forskjellige virksomheter; i det offentlige, i det private og i organisasjoner. Vi har arbeidet med alle typer ledere og alle typer nyskapere. Våre vanligste oppdrag: Lederveiledning, prosessveiledning, coaching, organisasjonsutvikling og teambygging.

Fra 2009 samarbeider Øyvind Sørbrøden med Albatross Prosjektledelse A/S. I 2010 fikk Albatross Prosjektledelse A/S rammeavtale om coaching og mentoring med Posten Norge A/S. Øyvind Sørbrøden er faglig ansvarlig for avtalen.
Fra 2012 er Øyvind Sørbrøden partner i Center for Transformative Leadership SA (CTL), www.transformleadership.no CTL ønsker å utvikle ledere som gjennom bevisstgjøring omformer sin lederrolle til beste for egen utvikling, organisasjonen og samfunnet.

Etter behov arrangerer vi forskjellige typer kommunikasjonstrening og seminarer for nyskapere i næringslivet.

Vi leverer alltid skreddersøm.

Vi har utviklet en Enneagramutdanning som kan kombineres med coaching, 6-8 ganger a 2 timer i løpet av et halvt år. Det har vist seg å gi en dyp coachingprosess kombinert med effektiv læring av Enneagrammets viktigste elementer.
Senter for Egenutvikling
Øyvind Sørbrøden

Åsliveien 14B
1392 Vettre

Tlf: (47) 90918666
soerbroe@online.no

Besøksadresse:
NaKuHel-senteret
Semsveien 168
1384 Asker