Øyvind Sørbrøden - erfaren coach og prosessveileder

Øyvind Sørbrøden har gjennom hele sin karriere arbeidet med menneskelige og mellommenneskelige forhold i krevende forandringsprosesser, først i 20 år som leder i utfordrende posisjoner og senere i 25 år gjennom sitt firma, Senter for Egenutvikling.

Øyvind har vært toppleder i den internasjonale studentorganisasjonen AIESEC, han har ledet regionplankontoret i Vesterålen i 2 år og vært rådmann i 8 år i Sortland kommune. Han har også vært utredningsdirektør og administrerende direktør i KS i hhv 2 og 6,5 år.

Øyvind Sørbrøden er utdannet sosialøkonom ved universitetet i Oslo og har etterutdanning i ledelse ved mange institusjoner, sist ved Kennedy School, Harvard University.

Senter for Egenutvikling har hatt oppdrag i mange forskjellige virksomheter; i det offentlige, i det private og i organisasjoner. Vi har arbeidet med alle typer ledere og alle typer nyskapere. Våre vanligste oppdrag har vært: Lederveiledning, prosessveiledning, coaching, organisasjonsutvikling og teambygging.

I dag er Øyvind 73 år, og han bruker fortsatt sin omfattende erfaring til å coache ledere og andre ressurspersoner