Coaching

Ta gjerne kontakt for en første samtale om coaching for å avklare hva du har behov for, om min måte å arbeide på passer for deg, og hvordan vi eventuelt kan gjøre det.

Min bakgrunn for å drive med coaching

Jeg har veiledet og coachet 300 ledere og ressurspersoner de siste 25 år, mennesker i alle aldre og fra alle slags virksomheter - fra enkeltforetak til store private og offentlige virksomheter. Coachingen har vært av varighet fra 6-8 ganger til å gå over flere år.

Mine viktigste erfaringer har jeg hentet fra å være toppleder i 20 år, som leder av den internasjonale studentorganisasjonen AIESEC, som rådmann og som administrerende direktør i Kommunenes Sentralforbund. De siste 25 år har jeg drevet konsulentfirmaet Senter for Egenutvikling. Det har gitt meg bred erfaring fra organisasjons-, leder- og teamutvikling i alle typer organisasjoner.

Mange av mine erfaringer har jeg hentet gjennom mange styreverv i forskjellige typer virksomheter, kontinuerlig i 45 år. Leder for tiden rådet i NaKuHel Norge, http://www.nakuhel.org.

Utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Lederutdanning i mange runder, bl.a. ved John F. Kennedy School, Harvard University.

De senere år har jeg gjennomgått utdanning og trening i gode verktøy for kommunikasjon og personlig utvikling: Voice dialogue og Enneagrammet, se http://www.enneagraminstitute.com. Yogautdannet, praktisert daglig i 40 år, har brukt yoga i seminarer og egenutviklingJeg er 73 år gammel og har vært gift i 51 år med Ingebjørg. Vi har tre barn, Atle, Anne Tine og Inge Andreas og seks barnebarn, Kristian, Mari, Ane, Iver, Helje og Runa. Det viktigste i livet har jeg lært av disse ti.

Even-og-oyvind.jpg

Dette tror jeg på i coaching

Mennesker besitter store ressurser for utvikling og endring.

Mennesker trenger anerkjennende miljøer for å utvikle og endre seg.

Som coach må jeg møte hver enkelt der vedkommende er - hver gang. Det krever en helhetlig tilnærming, og det forutsetter at det er tillit og god kjemi i forholdet mellom coach og coachee

Det er den som coaches som må finne løsninger og veier og gå i sin jobb og i sitt liv. Coachen kan bidra til nye innfallsvinkler og nye perspektiv gjennom gode spørsmål, en innlevende holdning og aktiv speiling

Jeg har gode verktøy til bruk i coaching, men jeg har ikke tro på standardløsninger. Opplegget for coachingen vil bli nøye tilpasset den enkeltes behov og ønsker. Ofte foregår coachingen på tur ute i naturen, men noen foretrekker at vi sitter inne.

Coachingen må baseres på åpenhet, ærlighet og dyp respekt.

Individets integritet og verdighet er ukrenkelige størrelser i coaching.

Coaching og Enneagramutdanning

Jeg har utviklet en Enneagramutdanning som kan kombineres med coaching, 6-8 ganger a 2 timer i løpet av et halvt år. Det har vist seg å gi en dyp coachingprosess kombinert med effektiv læring av Enneagrammets viktigste elementer.

Øyvind som coach. Fra evalueringer.

Som person er jeg ikke spesielt åpen om en del av de temaene vi har diskutert og forutsetningen for å få til dialog - er for meg tillit. Tror dette er grunnlaget i den rollen Øyvind utøver som coach. Jeg har opplevd et godt og tillitsfullt forhold, at jeg blir lyttet til, får konstruktive råd og spørsmål, at ting blir husket, tatt frem igjen og etterspurt. Jeg har opplevd Øyvind som en god samtalepartner, han er klok og kunnskapsrik, lett å bygge et tillitsforhold til og utfordrer meg i min måte å tenke på. Han kjenner meg godt og bruker dette på en innsiktsfull måte.
HR leder i stor offentlig virksomhet, 48 år

Jeg opplever Øyvind som en dyktig person som lett avslører problemer og utfordringer jeg har. Coaching er svært personorientert, og det har derfor vært viktig for meg at jeg har kommet godt overens og funnet det lett å prate med Øyvind.
Eget firma, 40 år
Du virker forberedt, konsentrert og rolig til hver time. God evne til å lytte og speile det du hører. Kunnskapsrik og rikelig med erfaring fra et langt yrkesliv på ulike felt.
Musiker, 42 år
Svært behagelig, rolig, empatisk og erfaren. Aktiv lyttende, personlig og nytenkende
Arbeidsleder, 38 år
Veldig bra! Ser det positive og muligheter. Har fin humor.
Leder av informasjonsenhet, stor industribedrift, 45 år
ØS sin evne til å stille spørsmål var viktig. Jeg tvinges nennsomt til å reflektere.
Enneagram forståelsen ga mye. Behagelig og klok coach.
Leder av amerikansk industribedrift, 53 år