Enneagramutdanning-Enneagramkurs

Jeg har rik erfaring med bruk av Enneagrammet i opplærings- og utdanningssammenheng. Bl.a. har jeg coachet mer enn 80 personer med aktiv bruk av Enneagrammet de siste 10 år, og med meget gode tilbakemeldinger. Videre brukte Elisabeth Hillestad og jeg Enneagrammet i basisprogrammet til Elkem A/S i modulen "personlig utvikling" over flere år.

Sammen med Eva Steira, http://www.steira.no/ har jeg gjennomført parseminarer basert på Enneagrammet.

Siden 2008 har jeg tilbudt og gjennomført Enneagramutdanning over 6 - 8 runder a 2 timer kombinert med coaching. Det er en effektiv måte å lære Enneagrammets grunntrekk på, og det gir en coachingprosess med sterke og varige resultater.

Jeg har også drevet teambygging i flere ledergrupper basert på Enneagrammet. Videre har jeg undervist alle de nye studentene ved Den Norske Filmskolen, Lillehammer i Enneagrammet (2012)

Ved flere anledninger har jeg også brukt Enneagrammet i konfliktløsning.

Parseminarer og Enneagramkurs gjennomføres på bestilling. Vi har også åpne seminarer.

Jeg er utdannet i bruk av Enneagrammet ved The Enneagraminstitute, New York, http://www.enneagraminstitute.com/ Er også sertifisert i The Enneagram of Nine Domains samme sted. Videre er jeg utdannet i Voice Dialogue hos Susan Schwartz, http://www.voicedialogue.org/ Jeg er også sertifisert i bruk av The Leadership Circle, http://www.theleadershipcircle.com/ Dette verktøyet har Enneagrammet som en av sine byggestener.