Evalueringer og rapporter

Øyvind Sørbrøden har i perioden 1993 - 2010 produsert mer enn 30 evalueringsrapporter, utredninger og plandokumenter, alene eller sammen med andre. Det er en realitet at de fleste av disse rapportene er aktivt fulgt opp - og har gitt gode resultater for oppdragsgiver.

De viktigste er:

 • Bedriftsundersøkelse blandt bedrifter i Telemark og Vestfold som deltar i konseptet iBedrift ved Sykehuset i Vestfold, klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Stavern, avdeling Bedrift (2010)
 • iBedrift - evaluering av ATU-prosjektet ved Spesialsykehuset for Rehabilitering, Stavern, ett år etter (2009)
 • iBedrift - evaluering av ATU-prosjektet ved Spesialsykehuset for Rehabilitering, Stavern (2008)
 • iBedrift - evaluering av satellittprosjektet ved Spesialsykehuset for Rehabilitering, Stavern, sammen med dr. philos Camilla Ihlebæk, Unifob Helse, Bergen (2007)
 • Aktiv Rygg - Rapport om utviklingen av prosjektet 2001 - 2005. Prosess - metode - problemstillinger. Skrevet på oppdrag av prosjektets styringsgruppe. http://www.aktivrygg.no/
 • Helsefremmende miljøer - Lærende nettverk: Utvikling av organisasjoner og fellesskap som stimulerer vitalitet, mestringsevne og livskvalitet. Tor Næss og Øyvind Sørbrøden (2004) www.nakuhel.no (Rapporter)
 • Oppfølgingsevaluering av "Tilrettelagt sysselsetting for mennesker med psykiske lidelser" for Fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold sammen med cand. polit Kristin Tafjord Lærum . Oppfølging av 2000 - evalueringen med vekt på langsiktige virkninger for brukerne. 2003.
 • Skrevet rapporten fra det nasjonale prosjektet 2000 - 2002: Grønn omsorg - Bruk av gården som ressurs for opplærings-, helse- og sosialsektoren. (2002/2003)
 • Utredet og utviklet "ny profil" for Kultur- og konferansehotellet Voksenåsen (2002 - )
 • Evaluert «det regionale samarbeide i Nord - Gudbrandsdal (2000/2001)
 • Evaluert "Tilrettelagt sysselsetting for mennesker med psykiske lidelser" for Fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold sammen med professor dr. med. Even Lærum og cand. polit Kristin Tafjord Lærum (1999/2000)
 • Evaluert Forskningsprogrammet for bygde- og næringsutvikling på Norges Landbrukshøgskole (NLH) for ledelsen ved NLH (1999/2000)
 • Evaluert bygdemobilisering (UTSYN) i Hordaland for Fylkesmannens landbruksavdeling sammen med siviløkonom Svend Aubert (98).
 • Evaluert etablereropplæring i Oppland for Oppland fylkeskommune (i samarbeide med landbruksavdelingen og fylkesarbeidskontoret) sammen med LPG Rådgivning (98).
 • Evaluert effekten av BU-midler på landsbasis for Finans- og Landbruksdepartementet (En av Regjeringens områdegjennomganger) (97/98) og for Landbruksdepartementet (99). Sammen med siviløkonom Svend Aubert.
 • Evaluert «Grønn omsorg»-prosjekter for Fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold sammen med Liv P Gjønnes, LPG Rådgivning (98)
 • Vurdert Forny-programmet (forskere som starter egne bedrifter) for Statens nærings- og distriktutviklingsfond(SND) og Norges forskningsråd(NFR). (1996) (sammen med geograf Svein Knudsen og teolog Vigbjørn Matre - begge oppfinnere)
 • Evaluert effekten av bygdeutviklingsmidler for Fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold (95), Buskerud (96) og Oppland (97)
 • Småbedrifters rammevilkår og utviklingsdynamikk, oppdrag for EtablererServiceprosjektet i Kommunal- og arbeidsdepartementet. (1994)
 • Østlandsfylkene; samarbeid med nordiske og europeiske regioner, sekretær for utvalg av fylkesplansjefene (95)
 • Bidratt til utforming av næringsplan i Hamar, Halden, Løten, Sigdal og Oslo-Akershus (1993 - 98) sammen med geograf Kjell Haukeland, Norsk Regional utvikling
 • Evaluert den politiske styringsstruktur i Buskerud fylkeskommune (1994)