Grønn omsorg - Inn på tunet

Evalueringer av Grønn omsorg - Inn på tunet
I perioden 1995 - 1998 gjorde jeg en rekke evalueringer av effekten av BU - midler (Vestfold, Buskerud, Oppland og landsdekkende for hhv. Finans- og Landbruksdepartementet). De fleste av evalueringene ble gjort sammen med siviløkonom Svend Aubert. Dette ledet til en stor interesse for såkalte Grønn omsorg-prosjekter som vi ofte så hadde gode resultater.

Det førte etter hvert til noen spennende evalueringsoppdrag:

  • Evaluering av «Grønn omsorg»-prosjekter for Fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold sammen med Liv P Gjønnes, LPG Rådgivning (98)
  • Evaluering av "Tilrettelagt sysselsetting for mennesker med psykiske lidelser" for Fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold, sammen med professor dr. med. Even Lærum og cand. polit Kristin Tafjord Lærum (1999/2000)
  • Oppfølgingsevaluering av "Tilrettelagt sysselsetting for mennesker med psykiske lidelser" for Fylkesmannens landbruksavdeling i Vestfold sammen med cand. polit Kristin Tafjord Lærum . Oppfølging av 2000 - evalueringen, med vekt på langsiktige virkninger for brukerne. 2003.


Jeg ble også bedt om å skrive rapporten fra det nasjonale prosjektet 2000 - 2002: Grønn omsorg - Bruk av gården som ressurs for opplærings-, helse- og sosialsektoren. (2002/2003)
Alle disse rapportene ligger på nettstedet www.innpaatunet.no under overskriften "publikasjoner" og kan lastes ned derfra.


Foredrag og forelesninger om Grønn omsorg - Inn på tunet

Jeg har holdt en rekke foredrag og forelesninger om Grønn omsorg; om evalueringene, om mulighetene på feltet og om hva som skal til for at satsing på Grønn omsorg skal lykkes.


Halvårsenhet om Grønn omsorg - Åpningssminar - 2 veiledningsøkter - oppsummeringsunde

Slike halvårsopplegg har vært gjennomført i Vestfold (1999), Østfold (2000), Akershus (2004)
Målgruppe er etablerere som har bestemt seg for å starte opp eller som er godt i gang. Fortrinnsvis bør også ektefelle/samboer delta, gjerne også ungdom som skal overta gården (i hvert fall på veiledning). For å gi god oppfølging bør deltakerantallet settes til maks 12 + ektefeller/ungdom (maks 24/26). Alle bør oppfordres til å være med på alt. Dette er et opplegg med mye sammenheng. Dessuten satses det på å danne nettverk mellom dem som er i samme båt (samme brukergruppe - tilnærmet samme stadium i etablering). Da er det viktig med stabilitet i deltakelsen. Gode evalueringer, kan tilsendes.

Målsetting for opplegget pleier å være noe sånt som: Å bli i stand til å gjennomføre en lønnsom og bærekraftig (ikke slite seg ut) etablering/utvikling av et Grønn omsorg - prosjekt.