Om bedriften

Senter for Egenutvikling drives av Øyvind Sørbrøden med samarbeidspartnere i et stort nettverk.

Øyvind Sørbrøden har vært opptatt av å bruke natur og kultur for å utvikle hele mennesker og god helse helt siden sine aktive dager i 4H som tenåring. Aktiv bruk av naturen gjennom turgåing, det å finne sitt eget sted og innhenting av spennende materialer har vært viktige ingredienser i lederutvikling, lederseminarer og lagbygging (teambuilding). Det samme har kulturelle uttrykk som dans, maling, musikk, tegning, lek og sang vært. Yoga, Qi gong og meditasjon er også viktige ingredienser i alle kurs og seminarer. Øyvind har drevet yoga hver morgen i 33 år.

Øyvind Sørbrøden har vært engasjert i organisasjonen NaKuHel (Natur - Kultur - Helse) siden den ble stiftet i 1994. Han var styreleder for NaKuHel Norge (2002 - 2004), leder nå Rådet (2005 - ) og var i 2007 med på å stifte NaKuHel Akademiet som han ledet fra 2007 til 2009. I 2005 og 2006 var han en av initiativtakerne og en av lederne for et nettverk på 39 fremtredende peroner som uviklet Semsvannsmanifestet for helsefremmende fellesskap", se www.nakuhel.org

I 2013/14 har Øyvind ledet arbeidet med å utrede "Et kraftsenter for folkehelse" på Sem i Asker. Utredningen er et samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og NaKuHel. Det er snakk om et Senter med såvel regionale som nasjonale funksjoner.

Gjennom NaKuHel har Øyvind også vært involvert i det nordiske prosjektet "Friluftsliv og psykisk helse" (2006 - 2008), se http://www.friskinaturen.no /

I perioden 2001 - 2006 var Øyvind prosessveileder for prosjektet Aktiv Rygg. Fra 2007- 2010 har han vært prosessveileder for oppfølgeren iBedrift, se http://www.ibedrift.no/ I 2013/2014 har han vært prosessveileder for utredning av prosjektet Norges Arkitekter.

Senter for Egenutvikling har i perioden 1993 - 2015 produsert og bidratt til mer enn 30 utredninger og evalueringsrapporter, særlig om mestringsstrategier, organisasjonsutvikling og næringsutvikling.

Mer om Øyvind Sørbrødens bakgrunn finner du under coaching