Om bedriften

Senter for Egenutvikling drives av Øyvind Sørbrøden med samarbeidspartnere i et stort nettverk.

Øyvind Sørbrøden har vært opptatt av å bruke natur og kultur for å utvikle hele mennesker og god helse helt siden sine aktive dager i 4H som tenåring. Aktiv bruk av naturen gjennom turgåing, det å finne sitt eget sted og innhenting av spennende materialer har vært viktige ingredienser i lederutvikling, lederseminarer og lagbygging (teambuilding). Det samme har kulturelle uttrykk som dans, maling, musikk, tegning, lek og sang vært. Yoga, Qi gong og meditasjon er også viktige ingredienser i alle kurs og seminarer. Øyvind har drevet yoga hver morgen i 33 år.

Øyvind Sørbrøden har vært engasjert i organisasjonen NaKuHel (Natur - Kultur - Helse) siden den ble stiftet i 1994. Han var styreleder for NaKuHel Norge (2002 - 2004), leder nå Rådet (2005 - ) og var i 2007 med på å stifte NaKuHel Akademiet som han ledet fra 2007 til 2009. I 2005 og 2006 var han en av initiativtakerne og en av lederne for et nettverk på 39 fremtredende peroner som uviklet Semsvannsmanifestet for helsefremmende fellesskap", se www.nakuhel.org

I 2013/14 har Øyvind ledet arbeidet med å utrede "Et kraftsenter for folkehelse" på Sem i Asker. Utredningen er et samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og NaKuHel. Det er snakk om et Senter med såvel regionale som nasjonale funksjoner.

Gjennom NaKuHel har Øyvind også vært involvert i det nordiske prosjektet "Friluftsliv og psykisk helse" (2006 - 2008), se http://www.friskinaturen.no /

I perioden 2001 - 2006 var Øyvind prosessveileder for prosjektet Aktiv Rygg. Fra 2007- 2010 har han vært prosessveileder for oppfølgeren iBedrift, se http://www.ibedrift.no/ I 2013/2014 har han vært prosessveileder for utredning av prosjektet Norges Arkitekter.

Senter for Egenutvikling har i perioden 1993 - 2015 produsert og bidratt til mer enn 30 utredninger og evalueringsrapporter, særlig om mestringsstrategier, organisasjonsutvikling og næringsutvikling.

Mer om Øyvind Sørbrødens bakgrunn finner du under coaching

Senter for Egenutvikling
Øyvind Sørbrøden

Åsliveien 14B
1392 Vettre

Tlf: (47) 90918666
soerbroe@online.no

Besøksadresse:
NaKuHel-senteret
Semsveien 168
1384 Asker