Prosessveileder

I de senere år har jeg vært engasjert som prosessveileder i noen ganske komplekse og omfattende prosjekter. Oppgavene har bestått i alt fra å bidra til å strukturere prosjektene til å coache nøkkelpersoner i prosessen. Dessuten har jeg bidratt til å strukturere møter og samlinger for alle deltakere i prosjektperioden.

  • Utredning av prosjektet Norges Arkitekter (2013 - 2014).
  • Bedrift (2007 - 2010 ), utvikling av en avdeling og et større forskningsprosjekt, prosessveileder og coach. Oppfølging av Aktiv Rygg.
  • Aktiv Rygg (2001 - 2006), et større forskningsprosjekt eiet av Spesialsykehuset for rehabilitering, Stavern og Nasjonalt Ryggnettverk. Prosessveileder og coach for nøkkelpersoner i prosjektet
  • Norsk Hydro i samarbeid med ABB (1999 - 2001) - en ny modell for samarbeid mellom oppdragsgiver og utførende firma - samarbeidsmodell i stedet for forhandlingsmodell i forbindelse med oppgradering av Fortun kraftanlegg
  • Prosjektgruppe i Telenor Nextel som utviklet ISP Kjernesystem (1997 - 1999)