Teamutvikling

Jeg har vært involvert i en rekke team - og lederutviklingsprosesser over lengre tid, særlig I organisasjoner som har hatt betydelige ambisjoner om å gjøre vesentlige forandringer og forbedringer i sine måter å arbeide og samspille på.

Disse organisasjonene har jeg vært engasjert i over lengre tid og ganske bredt:

 • Voice Norge AS, lederteamutvikling 2014/15
 • Forsvarets Sanitet, lederutvikling (2012 - 2016)
 • Sticos, Trondheim, lederutvikling (2013 - 2015 )
 • Atmel AS, leder- og teamutvikling (2011 - 2013)
 • Bedrift (2007 - 2010), utvikling av en avdeling og et større forskningsprosjekt, prosessveileder og coach. Oppfølging av Aktiv Rygg.
 • Aktiv Rygg (2001 - 2006), et større forskningsprosjekt eiet av Spesialsykehuset for rehabilitering, Stavern og Nasjonalt Ryggnettverk.. Prosessveileder og coach for nøkkelpersoner i prosjektet
 • Familie-, barnehage og likestillingsavdelingen i Barne- og familiedepartementet (2001 - 2003)
 • Statens Landbruksforvaltning (2001 - 2003)
 • Norsk Hydro i samarbeid med ABB (1999 - 2001) - en ny modell for samarbeid mellom oppdragsgiver og utførende firma - samarbeidsmodell i stedet for forhandlingsmodell i forbindelse med oppgradering av Fortun kraftanlegg
 • Norges idrettshøyskoles ledelse (1999 - 2000)
 • Prosjektgruppe i Telenor Nextel som utviklet ISP Kjernesystem (1997 - 1999)
 • Koordinerte prosjektteam (4 eksterne og 13 interne) i Norsk Hydro som kjørte workshops om sikkerhet for Hydros toppledere over hele verden (1996 - 98)


Jeg kombinerer evnen og erfaringen (bl.a. som toppleder i 19 år) til å forstå hvordan store systemer fungerer med erfaringer fra å arbeide med så vel team som individer i krevende forandringsprosesser.

Slike oppdrag bør gå over en viss tid hvis man skal oppnå reelle resultater. Jeg tør si at de oppdrag som er omtalt ovenfor alle oppnådde betydelige resultater.

Å gå inn i så vidt store oppdrag krever nøye klarlegging av hva som ønskes gjort. Ofte har jeg også startet oppdraget med å kartlegge behov ved intervjuer av nøkkelpersoner i organisasjonen.
Gode avklaringer i den innledende fase og deretter skreddersøm av oppdraget er min tilnærming ved slike omfattende oppdrag.

Jeg har også vært involvert i en del mindre utviklingsoppdrag ved Modum Bads Samlivssenter, Folloklinikken, Pemco AS, Cambi AS og i en rekke kommunale ledergrupper.